První záznamy

Hledání historických záznamů o statku přineslo mnohá velká překvapení. První zmínka byla nalezena v Pozemkové knize již v roce 1870. Poznámkově informuje o zemědělském statku (bauern grunt) ve vesnici Smolkau (dnešní Smolkov). O rok později, v roce 1871, se objevuje záznam o prvních majitelích statku, jimiž byli Josef a Anna Křížek, rozená Galdia (tehdy ještě existovalo Rakousko-Uhersko, takže koncovka „–ová“ u ženského příjmení se nepoužívalo). Statek tedy po celou dobu existence vlastní rod Křížků, nikdy nebyl ve vlastnictví jiného rodu. 

Zajímavostí je, že výměnek (budova s popisným číslem 24) byla postavena dříve než budova současné hospody. Dříve měl celý komplex jediné očíslování s tím, že současná restaurace měla číslo 3, výměnek 3a. Až později však došlo k "rozdělení" budov a výměnek tak dostal číslo 24.

Dalšími historickými prameny jsou především fotografie, nejstarší pochází z roku 1889. Zachycuje tehdejší podobu statku a výstavbu vedlejšího výměnku. Díky této fotografii bylo možno navrhnout rekonstrukci tak, aby co nejvíce odpovídala původní podobě gruntu. Byly objeveny fotografie a obrazy z druhé světové války, na kterých se grunt objevuje společně s původní podobou návsi. Z obrazových záznamů je patrné, že statek byl dominantou vesnice, neboť svou velikostí předčil i Kolečkův statek, s nímž sousedil.

 

Období druhé světové války

Během Druhé světové války byl Smolkov cílem bombardování. Mnoho domů i hospodářských usedlostí bylo zcela zničeno, mnoho rodin bylo vyvražděno. Jako zázrakem se všechny velké bombové útoky Křížkovu statku vyhly, a tak jeho ráz nebyl zásadně zdevastován. Kromě stodoly a přilehlé kůlny, které lehly popelem, jsou všechny budovy původní. Dobové fotografie si můžete prohlédnout ve vnitřních prostorách restaurace.

Po všechna ta léta byly budovy využívány především k zemědělské a hospodářské činnosti. Z té doby zůstalo pár zachovalých strojů a rekvizit na jejichž renovaci se usilovně pracuje.

Foto gruntfoto krizkovi

Slezský Grunt po 2. světové válce                                                 Rodina Křížkova po 2. světové válce

 

 

Restaurace

pondělí - čtvrtek

 

ZAVŘENO 

pátek

11:00 - 22:00

sobota

11:00 - 22:00

neděle

11:00 - 21:00

Adresa: Slezský Grunt, Poddubí 3
Háj ve Slezsku - Smolkov 747 92
Telefon: +420 731 582 755
E-mail: manager@energia.cz
Mapa: 49°54'10.438"N, 18°4'19.501"E
Nezmeškejte žádnou aktualitu, přihlaste se k odběru novinek.
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Jídlo
Ubytování
Internet
Mazlíčci
Dětská zóna
Parkoviště
Bezbariérový
Rodiny
Cykloturistika
Koupání
Příroda
©2014 ENERGIA art & technology s.r.o
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay