P R V N Í

Z Á Z N A M Y "

_____________________________________________________________________________________

 

Hledání historických záznamů o statku přineslo mnohá velká překvapení. První zmínka byla nalezena v Pozemkové knize již v roce 1870. Poznámkově informuje o zemědělském statku (bauern grunt) ve vesnici Smolkau (dnešní Smolkov). O rok později, v roce 1871, se objevuje záznam o prvních majitelích statku, jimiž byli Josef a Anna Křížek, rozená Galdia (tehdy ještě existovalo Rakousko-Uhersko, takže koncovka „–ová“ u ženského příjmení se nepoužívalo). Statek tedy po celou dobu existence vlastní rod Křížků, nikdy nebyl ve vlastnictví jiného rodu. 

Zajímavostí je, že výměnek (budova s popisným číslem 24) byla postavena dříve než budova současné hospody. Dříve měl celý komplex jediné očíslování s tím, že současná restaurace měla číslo 3, výměnek 3a. Až později však došlo k "rozdělení" budov a výměnek tak dostal číslo 24.

Dalšími historickými prameny jsou především fotografie, nejstarší pochází z roku 1889. Zachycuje tehdejší podobu statku a výstavbu vedlejšího výměnku. Díky této fotografii bylo možno navrhnout rekonstrukci tak, aby co nejvíce odpovídala původní podobě gruntu. Byly objeveny fotografie a obrazy z druhé světové války, na kterých se grunt objevuje společně s původní podobou návsi. Z obrazových záznamů je patrné, že statek byl dominantou vesnice, neboť svou velikostí předčil i Kolečkův statek, s nímž sousedil.

 

O B D O B Í

D R U H É  S V Ě T O V É  V Á L K Y  "

_____________________________________________________________________________________

 

Během Druhé světové války byl Smolkov cílem bombardování. Mnoho domů i hospodářských usedlostí bylo zcela zničeno, mnoho rodin bylo vyvražděno. Jako zázrakem se všechny velké bombové útoky Křížkovu statku vyhly, a tak jeho ráz nebyl zásadně zdevastován. Kromě stodoly a přilehlé kůlny, které lehly popelem, jsou všechny budovy původní. Dobové fotografie si můžete prohlédnout ve vnitřních prostorách restaurace.

Po všechna ta léta byly budovy využívány především k zemědělské a hospodářské činnosti. Z té doby zůstalo pár zachovalých strojů a rekvizit na jejichž renovaci se usilovně pracuje.

 

Foto gruntfoto krizkovi

Slezský Grunt po 2. světové válce                                                 Rodina Křížkova po 2. světové válce

 

 

Restaurace

pondělí - středa

 

ZAVŘENO 

čtvrtek

11:00 - 22:00

pátek - sobota

11:00 - 22:00

neděle

11:00 - 21:00

Penzion

pondělí - neděle

 

OTEVŘENO

Příjezd

15:00 - 20:00

Odjezd

       do 10:00

 

 

Adresa: Poddubí 3, Háj ve Slezsku, Smolkov
Restaurace: +420 731 582 755
Svatby, oslavy, ubytování +420 603 168 971
E-mail:

manager@energia.cz

Přihlaste se k odběru novinek.
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ENERGIA 

 

       

MARVEL

NAOKRAJI

MUSICART

 

 

 

 

 

     

       

Jídlo
Ubytování
Internet
Mazlíčci
Dětská zóna
Parkoviště
Bezbariérový
Rodiny
Cykloturistika
Koupání
Příroda
©2024 ENERGIA art & technology s.r.o
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay